Kongre Duyurusu

                                                                                

İKİNCİ TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE KONGRESİ

7-8 MAYIS 2024

“Türkiye’nin PKK Terörizmiyle Mücadelesi (1984-2024)”

1. Kongrenin Başlığı ve Kongre Tarihi:

İkinci Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi, “Türkiye’nin PKK Terörizmiyle Mücadelesi (1984-2024)” özel temasıyla, Hitit Üniversitesi - Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi (TERAM) iş birliğiyle, 07-08 Mayıs 2024 tarihlerinde yüz yüze ve çevrimiçi (online) olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

2. Kongrenin Amaçları:

PKK Terör Örgütünün 1984’te gerçekleştirdiği ilk organize terör saldırısının üzerinden 40 yıl geçti. Bu süre zarfında örgüt Türkiye, Irak, Suriye, İran’ın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu’da terör yapıları oluşturdu. Bir yandan uyuşturucu ticaretinin bir parçası haline gelirken diğer yandan başka örgütlere ve zaman zaman devletlere taşeronluk yapan bir hale büründü. Örgüt ilk kurulduğu dönemden günümüze defalarca yöntem, taktik ve strateji değiştirdi. Hatta örgütün ilk çıktığı dönemdeki ideolojik yönelimleriyle günümüzdeki iddiaları arasında bile farklılıklar meydana geldi.

40 yıllık süre içinde öncelikle Türkiye’de onlarca kanlı terör eylemi gerçekleştiren PKK’yla mücadele de değişim ve dönüşüm geçirmiştir. İlk yıllarda karşılaşılan sorunların üstesinden gelinebilmesi için atılan adımlar süreç içinde meyveleri verse de örgütün dönüşümüyle birlikte yeni tehditler ortaya çıkmıştır. Terörizmle mücadelenin dinamik doğası sürekli öğrenmeyi ve uyum sağlamayı gerektirdiğinden güvenlik güçlerinin de değişen dünyaya uyum sağlaması gerekmiştir.

Terörizm Çalışmaları dünyada göreli olarak yeni gelişen bir çalışma alanıdır. Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Askeri Bilimler başta olmak üzere pek çok alandan etkilenen bu yeni çalışma alanı Türkiye’de de gelişmeye devam etmektedir. Fakat bu gelişim sürecindeki ilerlemeye rağmen akademik alandaki çalışmaların hala istenilen seviyede olduğunu söylemek güçtür. Örneğin PKK üzerine yazılan toplam doktora tez sayısı 23’tür. Akademik çalışmaların terörizmle mücadeleye verdiği destek dikkate alındığında bir terör örgütünün doğasını anlamak ve dünyadaki terörle mücadele örneklerini incelemek için yapılan çalışmaların değeri daha net anlaşılmaktadır. İşte biz de TERAM ve Hitit Üniversitesi olarak bu yaklaşımdan hareketle Türkiye’nin PKK Terörizmiyle Mücadelesi (1984-2024) başlıklı Kongre’yi düzenleme kararı aldık.

Kongremizin temel amacı PKK terör örgütüne odaklanarak Türkiye’deki terörizm olgusunu ve Türkiye’nin terörizmle mücadelesini akademik olarak incelemektir.

Kongre çerçevesinde akademisyenler, araştırmacılar, düşünce kuruluşu çalışanları, sivil toplum örgütü üyeleri ve kamu kuruluşu mensuplarını bir araya getirmek; Türkiye’de terörizm ve terörizmle mücadele konularında farkındalık oluşturmak ve konuyla ilgilenenlerin görüşlerini paylaşabilmelerini sağlamak ve Türkiye’nin terörizmle mücadelesi konusunda ortak akılla çözüm üretilebilmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

3. Kongre Temaları:

Kongre’de 1984’ten 2024’e PKK terör örgütünün değişimi ve dönüşümü, radikalleşme bağlamında PKK terör örgütü ve radikalleşme ile mücadele, PKK terörizminin uluslararası boyutu, PKK terörizminin finansal ve propaganda boyutları ile terör örgütü PKK ile mücadele konuları, PKK terörizminin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik tartışmalar çerçevesinde ele alınacaktır. Bu temelde aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, Kongre’de ele alınacak olası konu başlıkları aşağıda sıralanmış olup bu başlıklara uygun biçimde gönderilen bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirilerek kabul edilecektir.

Terör Örgütünün Dönüşümü

Radikalleşme ve Radikalleşme ile Mücadele

Uluslararası Boyut

Terörizmle Mücadele

Terörizmin Finansmanı

Propaganda ve Karşı Propaganda

PKK’nın kuruluşu öncesi öncü örgütler

PKK’ya katılımda bireysel nedenler

PKK’nın Türkiye dışı yapılanmaları

Terörizmle Mücadeleyi Öğrenmek

PKK Terör Örgütünün Ekonomik Kaynakları

PKK’nın propaganda araçları

1980lerden Günümüze PKK’nın Geçirdiği Aşamalar

PKK’ya katılımda grup dinamikleri

Soğuk Savaş’ın PKK’nın kuruluşu ve gelişimi üzerindeki etkileri

Güvenlik ve Kolluk Güçlerinin PKK’yla Mücadelede Yeri ve Önemi

Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede Hukuki Boyut

PKK’nın propaganda yöntemlerine karşı koyma araçları

Örgütün yapısal dönüşümü ve sözde lider kadrosu

PKK’nın militan devşirme yöntem ve süreçleri

Soğuk Savaş Sonrası dünyada PKK terör örgütü ve terörizmle mücadele

 

İstihbaratın Önemi

Narko terörizm ve PKK

Anlatı ve Karşı Anlatı

PKK’nın terör eylemi biçimleri

Radikalleşmeyle Mücadele Alanı olarak Eğitim

11 Eylül ve Irak’ın İşgali

Teknoloji Boyutu

PKK’nın finans araçları olarak uluslararası faaliyetleri

Propaganda ve Mücadelede Siber Alanın Önemi

Radikal Devrimci Terör Örgütleri-PKK İlişkisi

Radikalleşme alanı olarak Üniversiteler, Cezaevleri, STK’lar

Arap Baharı ve Orta Doğu’da Dönüşüm

Ülke içi ve dışında askeri operasyonlar

 

 

PKK’nın Din İstismarı

Çevrimiçi Radikalleşme

Bölge devletlerinin ve büyük güçlerin PKK politikaları

Terör Örgütünün Karşı Koyma Mekanizmaları

 

 

PKK adına eylem yapan örgütler

Radikalleşmeden Döndürme Aracı olarak İkna Süreçleri

 

Lider Kadronun Hedeflenmesi

 

 

 

 

 

Ekonomik ve Toplumsal Çözüm Önerileri Tartışmaları

 

 

 

 

 

Terörizmle Mücadelede Dünyadan Örnekler ve PKK ile Karşılaştırma

 

 

4. Kongre Çıktıları:

Kongre’de tartışılacak bildiriler çerçevesinde PKK terörizmi ve PKK terör örgütüyle mücadele temel konularını kapsayan bilimsel çıktıların ortaya konulması, bu eserler içerisinden seçilenlerin üç ana ürün içerisinde yayımlanması planlanmaktadır:

a. Seçilen bildirilerin makaleye dönüştürülmesi sonrasında, Dergipark’ta yer alan ve Index Copernicus gibi saygın endekslerce taranan Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi TRAD veya İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi (İÇAD)’ın Haziran 2024 sayılarında yayımlanması,

b. Yeterli sayıda olması durumunda seçilen bildirilerin kitap bölümüne dönüştürülmesi sonrasında “Türkiye’nin PKK Terörizmiyle Mücadelesi (1984-2024)” özel temasıyla derleme bir kitabın, seçkin bir yayınevinden yayımlanması,

c. Kongre Bildiri Kitapçığının çevrimiçi olarak yayımlanması.

5. Bildiri Önerisi Gönderme:

Kongreye gönderilen bildiri önerileri Türkçe dilinde kabul edilecektir. Kongreye iletilen tüm çalışmalar Hakem Kurulu tarafından “çift kör hakem” sistemine göre değerlendirilecektir. Bildiri özetleri en fazla 450, bildiri tam metinleri en az 4.000, en fazla 8.000 kelime olmalıdır.

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 21 Nisan 2024’tür. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Kabul edilen bildiriler web sayfasından duyurulacaktır.

Kongre programı 01 Mayıs 2024 tarihinde web sayfalarımızdan ilan edilecektir.

Kongre Bildiri Kitapçığında yer alması istenilen tam metin bildirilerin ise 30 Mayıs 2024 tarihine kadar etkinlik.teram@gmail.com adresine eposta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Basılması planlanan kitap bölümleri ve TRAD / İÇAD dergileri için seçilen makalelerin ise ilgili yayınların yazım kurallarına uygun olarak 01 Haziran 2024 tarihine kadar etkinlik.teram@gmail.com adresine eposta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Bildiri önerisi göndermek isteyenlerin, Bildiri Öneri Formunu aşağıdaki bağlantıdaki başvuru formuna ekleyerek göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri Öneri Formu’nu indirmek için tıklayınız.

6. Kongre’ye Katılım:

a. İkinci Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresinde bildiri sunacaklar için katılım ücreti;

- Lisansüstü öğrenciler için 350 TL,

- Diğer katılımcılar için ise 500 TL’dir.

Kongrede bildiri sunacaklar için kesin kayıt tarihi 26 Nisan 2024’tür.

Bildiri sunacakların katılım ücretlerinin yatırılmasına ilişkin bilgiler kabul e-postaları ile bildirilecektir. Başvurusu kabul edilen katılımcıların ücretlerini kesin kayıt son tarihinden önce yatırmaları gerekmektedir.

Kongreye katılmak ve bildiri sunmak isteyenlerin Kongre Kayıt Formu doldurmaları gerekmektedir.

Bildiri sunacakların doldurması gereken Kongre Kayıt Formu için tıklayınız.

b. Kongreye dinleyici olarak katılmak ücretsizdir. Dinleyici Kayıt Formunu doldurmak için tıklayınız.

7. Katılım Sertifikası:

Kongrenin %70’ini takip eden tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

8. İletişim:

Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.hitit.edu.tr/ veya https://www.teram.org adreslerinden erişebilir, teramarastirmamerkezi@gmail.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Kongre duyurusunu pdf formatında indirmek için tıklayınız.

 

 

https://www.soccerplayerkits.comhttps://www.mlbonlinepro.com https://www.arsenalfootballpro.com https://www.blackhawksplayeruniform.com https://www.lagalaxysoccershop.com https://www.collegeplayershop.com https://www.mlsplayershop.com https://www.uefaclubjersey.com https://www.nationalsoccershirt.com https://www.mlbplayershop.com https://www.hockeythrowbackshop.com https://www.lakingsplayershop.com https://www.chelseaplayerstore.com https://www.juventusplayershop.com https://www.goldenknightsplayershop.com https://www.bluesplayershop.com https://www.jordangearonline.com/michael-jordan-jerseys-youth https://www.atleticomadridplayershop.com https://www.basketballplayershop.com https://www.romaplayeronline.com https://www.manchestercityplayershop.com https://www.acmilanplayeronline.com https://www.barcelonaplayeronline.com https://www.hotspurplayeronline.com https://www.napoliplayeronline.com https://www.liverpoolplayeronline.com https://www.cavaliersplayeronline.com https://www.warriorsplayeronline.com https://www.hockeyplayeronline.us https://www.patriotsplayeronline.com https://www.soccerplayerjersey.com https://www.bayernmunchenplayershop.com https://www.intermilanplayershop.com https://www.barcelonaplayershop.com https://www.nflplayeruniform.com https://www.realmadridprostore.com