• Communitate valemus...
  • Telefon: +90 312 441 11 50

TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TERAM)

MAKALE YARIŞMASI

TERAM bilimsel makale yarışmasının amacı; lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin terörizm konusunda farkındalıklarını artırmak, terörizmle mücadelede uygulanabilir yeni fikirler üretilmesini teşvik etmektir.

1. ANA TEMA: TERÖRİZM VE TERÖRİZMLE MÜCADELE

2. ALT BAŞLIKLAR:

Terörizmin Tarihi

Terörizmin Tarihsel Arka Planı

Terörizmin Nedenleri

Terör Örgütlerinin Organizasyon Yapısı

Terör Örgütlerinde Liderlik ve Yönetim Modelleri

Terörizmin Geleceğine Yönelik Değerlendirmeler

Coğrafi Özelliklerin Terörizme Etkileri

Terör Örgütlerinde Kadın

Terör Örgütleri ve Çocuk İstismarı

Terör Örgütleri ve Organize Suç Örgütleri Arasındaki Bağ

Terör Örgütlerinde Manifesto

Terör Örgütleri ve İdeoloji

Terör Örgütleri ve Propaganda

Terör Örgütlerinin Eleman Temin Yöntemleri

Terör Örgütlerinin Finansmanı

Terör Örgütlerinde Radikalleşme

Terör Örgütüne Katılımın Bireysel Nedenleri

Terör Örgütleri ve Medya

Terör Örgütleri ve Teknoloji

Terör Eylemlerinde Yöntem

Narko Terörizm

Siber Terörizm

Aşırı Sağ Terörizm

Etnik Terörizm

Devlet Destekli Terörizm

Denizlerde Terörizm

Sınır Aşan Terörizm

Dini İstismar Eden Terörizm
Kitle İmha Silahları ve Terörizm

Terör Örgütlerinde Söylem

Terör Örgütleri Arasında İş Birliği

Çatışma Alanlarında Yabancı Teröristler

Meskûn Mahallerde Terörizm

Terörizmle Mücadelede Yumuşak Güç Kullanımı

Terörizmle Mücadelede Yöntemler

Terörle Mücadelede Psikolojik Harp

Terörizmle Mücadelede Uluslararası İş Birliği

Terörizmle Mücadelede İstihbarat

Terörizmle Mücadelede Lider Kadrosuna Yönelik Operasyonlar

Terörizmle Mücadelede Teknoloji Kullanımı

Uluslararası Hukuk Açısından Terörizmle Mücadele

Uluslararası Kurum ve Kuruluşların Terörizmle Mücadeleye Katkıları

Dünyadan Örneklerle Terörizmle Mücadele

3. BAŞVURU KOŞULLARI:

- Makale yarışmasına, lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler katılabilir.

- Gönderilen makaleler araştırma makalesi niteliğinde olmalıdır.

- Her makalede mutlak suretle giriş, gelişme, sonuç ve kaynakça bölümü bulunmalıdır.

- Yazılacak olan makalenin, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.

- Alıntı yapılan eserler makalenin içeriğinde ve kaynakçada APA formatında açıkça belirtilmelidir. Bu maddedeki usulsüzlükten doğacak kanuni müeyyidelerden yazar/lar sorumludur.

-  Birden fazla yazarlı makaleler için mutlaka sorumlu yazar belirtilmelidir.

- Gönderilecek makaleler özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır.

- Makaleler içeriğindeki her şey dahil 4000 ile 7000 kelime arasında olmalıdır.

- Gönderilen makaleler aşağıdaki linkte yer alan yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

https://www.teram.org/Hakkimizda/yazim-kurallari-2

- Hazırlanacak olan makale Microsoft Office Word formatında, ‘doc’ veya ‘docx’ uzantılı olarak kaydedilerek gönderilmelidir.

- Makalelerin en geç 05 Haziran 2022 tarihine kadar, info@teram.org e-posta adresine   gönderilmesi gerekmektedir.

- Makaleler “Makale Değerlendirme Kurulu” tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

- Yazım kurallarına uygunluk 

Konu hakimiyeti

Özgün yazım

Özgün Öneri ve Değerlendirmeler

Alana Katkı

4. Dereceye giren makaleler 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacaktır.

Birinciye 1.000 TL, ikinci ve üçüncüye kitap ödülü verilecektir. Ayrıca Değerlendirme Kurulunca yayına uygun görülen makaleler www.teram.org adresinde bir sıra dahilinde yayımlanacaktır.

İlginizi Çekebilir