• Communitate valemus...

Biz Kimiz?

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi - TERAM, terörizm ve radikalleşme ile mücadele konularında güvenilir bilgi üretmeyi ve bu konularda yapılan araştırmalara referans noktası olmayı hedeflemektedir.

TERAM; uzun yıllardır terörizme hedef olmuş, terörizm nedeniyle çok sayıda vatandaşını kaybetmiş ve büyük maddi hasarlar almış olan Türkiye’de, terörizm ve radikalleşme ile mücadele konusunda bilgi üretirken aynı zamanda geleceğe yönelik projeksiyonlar sunmayı da amaçlamaktadır. Bu maksatla yola çıkan TERAM, Ankara merkezli, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir araştırma merkezidir.

TERAM, Türkiye’nin terörizm ve radikalleşme ile mücadele kapsamında kazanmış olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi, bu konularda akademik araştırmalar yapan hedef kitleye ulaştırabilmeyi, kamuoyunu terörizm ve radikalleşme konularında doğru bilgilendirebilmeyi amaçlamaktadır.