• Communitate valemus...
  • Telefon: +90 312 441 11 50

Makale Yazım Kuralları

Makalenin Özgünlüğü

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırmaları Dergisine gönderilecek çalışmalar, çalışılan konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış veya aynı anda değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Bununla birlikte, daha önce yayımlanmış ancak güncellenmiş, geliştirilmiş makaleler de gönderilebilir. Bu tür makalelerin telif hakkı talebi ilgili kuruluştan yazar tarafından alınır.

Yazı Biçimi

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırmaları Dergisine gönderilecek çalışmaların içeriği şu sıraya uygun olmalıdır. Çalışmanın konusu, öz, abstract, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, sonuçlar, tartışma,  kaynakça, ekler, tabloların listesi, şekillerin listesi.

Giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir

Kelime sınırı

Dergiye gönderilecek makaleler, dipnotlar dâhil en az 4.000 en fazla 10.000 kelime olmalıdır. Kitap analizleri ise 1.000-1.500 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Yazı Karakteri

Makale metinleri Times New Roman 12 punto, önce ve sonra 6nk ve birden çok, 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.

Hizalama

Hizalama iki yana yaslı olmalı, satır/paragraf başları için 1 cm boşluk bırakılmalıdır.

Kenar Boşlukları

Kenar boşlukları sağ: 2,5 cm, sol: 2,5 cm, alt: 2,5 cm, üst: 2,5 cm, kâğıt ölçüsü A4 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Üst ve alt bilgi 2,5 cm olmalıdır.

Dipnotlar

Dipnotlar Times New Roman 10 punto, önce ve sonra 6nk ve birden çok, 1,15 satır aralığında yazılmalıdır. Dipnot gösterimi için 1, 2, 3 şeklinde rakamlar kullanılmalıdır.

Yazı Başlığı

Yazı başlığınız koyu (bold) olmalı, bağlaçlar hariç her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.

Yazar Bilgileri

İlk sayfanın sonuna, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın unvanı, kurumu, elektronik posta adresi ve ORCID numarası (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde, 10 punto ile yazılmalıdır.

Örnek: Dr.Öğr.Üyesi,  Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, erhaankara@gmail.org, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-2018.

Özet - Abstract

Özet ve İngilizce Abstract bölümü 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Times New Roman ve 10 punto olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Özet bölümünün ardından, italik olarak, en az 5 en çok 7 anahtar kelime yazılmalıdır.

Başlıklar

Makaleler için en fazla beş alt başlık sistemi kullanılmalıdır. Birinci derece ana bölüm başlıklarının, büyük harf ve koyu olarak yazılmalıdır. İkinci derece alt bölüm başlıkları koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Üçüncü derece başlıklar koyu, italik ve her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Dördüncü derece başlıkların ilk harfi büyük, 12 punto ve yalnızca birinci sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Beşinci derece başlıklarda birinci sözcüğün ilk harfi büyük ve italik olarak yazılmalıdır.

Örnek;

                                                           2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

                                                           2.1. Terör ve Terörizm

                                                           2.1.1. Terörizmin Çeşitleri

                                                           2.1.1.1. Etnik terörizm

                                                           2.1.1.1.1. Etnik terörizmle mücadele yöntemleri

Tablo ve Şekiller

Her tablo ve şekil için sıralama numarası verilmeli (Tablo 1, Şekil 1 vb.) tablo ve şekillerin başlığı üstte bulunmalı, ortalanmış ve ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 puntoda yazılmalı, başlık ile tablo ve şekil arasındaki boşluk 1 satır aralığı olmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklere ilişkin kaynaklar; ilgili tablo, şekil veya grafiğin başlığının devamına (Kaynak:) yazılmalıdır. Tablo ve şekil içeriği Times New Roman 10 punto olarak yapılandırılacaktır (Sayfa durumuna göre 9 veya 11 punto da kullanılabilir). İstatistikler için virgülden sonra üç haneden fazlası yazılmamalıdır.

Yazı Dili, Noktalama İşaretleri ve İmla Kuralları

Dergiye sunulacak çalışmalar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Türkçe makalelerin yazım, noktalama ve kısaltmalarında TDK İmlâ Kılavuzu esas alınır.

Teknik Terimlerin Yabancı Dilde Yazımı

Teknik terimler tırnak içinde yazılmalı veya açıklanmalı, ihtiyaç duyulduğu takdirde yabancı dilden çevrilen terimlerin yabancı dil karşılığı parantez içerisinde belirtilmelidir.

Kısaltmalar

Kısaltmalar metin içerisinde ilk kullanıldığında önce açık hali ve parantez içerisinde kısaltma yazılmalı, metnin devam eden bölümlerinde açık hali değil sadece kısaltma kullanılmalıdır.

Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM).

Alıntılar

Metinde kullanılan alıntılar çift tırnak içerisinde verilmeli, tek tırnak kullanılmamalıdır. 4 satırı geçen alıntılar yeni bir paragraf olarak, 1 tab içerden, tek aralık ve blokla şeklinde yazılmalıdır.

Atıflar

Atıflar American Psychological Association (APA) son sürümüne göre düzenlenmelidir. Atıfta bulunulan eserler kaynakçada alfabetik sıra ile sıralanmalıdır. Atıf kuralları için lütfen tıklayınız.

Metin içinde Atıflar

Metin içinde Tek yazar

Baysal (1982)’a göre

(Baysal, 1982)

Metin içinde İki yazar

Erkmen ve Bural (2004)’a göre (...)

(Erkmen ve Bural, 2004)

Metin içinde Üç ile beş yazar arası

İlk ve sonraki atıflarda sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır

(Kırmızı vd., 1999)

Metin içinde aynı parantezde birden fazla esere atıf

(Aktar, 2018; Çalış, 2014; Dinç ve Üzer, 2011; Erkmen, 2009; Tunçer, 2021)

Metin içinde sayfa numarası

Metin içerisinde alıntı yapılan sayfa numarasını belirtmek için yazar adı ve eser yılının ardından tek sayfa için s., daha fazla sayfa için ss. ifadesi kullanılmalıdır.

(Özgül, 1988, s. 19) ya da (Özgül, 1988, ss. 195–204).

Kaynakça Yazımı Esasları

• Kaynakça 12 punto olarak, önce ve sonra 6nk ve birden çok, 1 satır aralığında ve soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenecektir.

• Kaynakçada, kitaplarda sayfa numaraları belirtilmeyecek, makalelerde derginin ilgili sayfa aralığı belirtilecektir.

• İnternet kaynaklarında erişim tarihi mutlaka belirtilecektir.

• Kaynakça ile ilgili ayrıntılı hususlar için APA’nın (American Physchology Association) bilimsel yazı kriterlerine, Publication Manual of American Psychological Association veya Dergi Park Yazım Kuralları’na bakınız.

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

http://dergipark.gov.tr/busad/page/2914

• Kaynakçada yazar soyadının baş harfi büyük, adının ise ilk harfi olacak şekilde aşağıda verilen örneklerde olduğu şekilde yazılacaktır.

• DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına eklenecektir.

Tek yazarlı kitap

Tunalı, V. (2016). Sosyal ağ analizine giriş. Nobel Yayıncılık.

İki yazarlı kitap

Beyit, S. ve Vancı, P. (2018). Dünyada yöneticilik. (Ü. Şensoy, Çev.) İş Bankası Yayınları.

Editörlü kitap

Tripathy, B.K., Sooraj, T.R. ve Mohanty, R.K. (2018). Big data techniques in social network analysis. Panda, M., Abraham, A. ve Hassanien, A.E. (Ed.). Big data analytics: A social network approach içinde. (ss.47-67). CRC Press.

İnternet sayfası

McFadden, C. (02 Temmuz 2020). A chronological history of social media. Erişim tarihi: 11 Nisan 2021. https://interestingengineering.com/a-chronological-history-of-social-media.

Makale

McIntyre, K. E. (2014). The evolution of social media from 1969 to 2013: A change in competition and a trend toward complementary, niche sites. The Journal of Social Media in Society, 3(2): 5-25.

Elektronik Makale

Morris, D.R. (2009). Surprise and terrorism: A conceptual framework. Journal of Strategic         Studies, 32(1): 1-27. https://doi.org/10.5703/1288284316979.

Ansiklopedi
Andaç, O. (1985). Meydan Larousse Ansiklopedisi içinde (c. 2, ss.125-135). Neşriyat     Yayınları.

YouTube Video

MSB. (7 Mart 2021). Eğitim ve öğretim [Video]. Youtube.            https://www.youtube.com/watch?v=9_5wHw6l11o

Kişisel görüşme

Nihat Ali Özcan, Ankara, 10 Ekim 2019, kişisel görüşme.

Yazarlı Gazete Yazısı

Sedat Ergin (23 Eylül 2020), Dışişleri Bakanı’ndan Mısır’a sıcak mesajlar var, Hürriyet.

Yazarı Belli Olmayan Gazete Yazısı

AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı, NTV, 21 Eylül 2020.

Yazarı Belli Olmayan Raporlar, Sonuç Bildirileri vb.

The Berlin Conference on Libya Conference Conclusions, Berlin, 19 Ocak 2020.

Yayımlanmamış Çalışmalar

Ahlat, C. (2020). Uluslararası siyaset. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi,           Ankara.

Kongre Bildirileri

Semih, G. ve Akçalı, U. (2011). Türkiye’de terörizm. Kantar, G. (Ed.), 1.Uluslararası      Terörizmle Mücadele Kongresi bildiriler kitabı        içinde (ss. 110-114). İstanbul:           ASOS. doi:10.21733789654781.445