• Communitate valemus...
  • Telefon: +90 312 441 11 50

Künye - Dergi Kurulları

DERGİ KÜNYESİ

TERÖRİZM ve RADİKALLEŞME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - TRAD

İMTİYAZ SAHİBİ / OWNER

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği Adına, Erol Başaran BURAL

EDİTÖR / EDITOR

Doç. Dr. Serhat Ahmet ERKMEN, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

EDİTÖRLER KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof.Dr. Hüseyin BAĞCI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa KİBAROĞLU, MEF Üniversitesi

Prof.Dr. Uğur GÜNGÖR, Başkent Üniversitesi

Prof.Dr. Hilmi DEMİR, Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr.Üyesi Merve SEREN YEŞİLTAŞ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İNGİLİZCE EDİTÖR / EDITOR FOR ENGLISH 

Doç.Dr. Özlem ÖZDEMİR, Fenerbahçe Üniversitesi

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof.Dr. Ragıp Kutay KARACA, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof.Dr. Yaşar ONAY, İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr. Yavuz ÇİLLİLER, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Doç.Dr. Salih BIÇAKÇI, Kadir Has Üniversitesi

Doç.Dr.Gökhan İbrahim ÖĞÜNÇ, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Doç. Dr. Mehmet Emin Erendor- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Doç.Dr.Zeynep SELÇUK, Fenerbahçe Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Kaan Kutlu ATAÇ, Mersin Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Haluk KARADAĞ, Başkent Üniversitesi

Dr. Öğr.Üyesi Burak GÜNEŞ, Ahi Evran Üniversitesi

Dr.Öğr.Gör. Rifat Serav İLHAN, Ankara Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Pınar KADIOĞLU, Altınbaş Üniveristesi

Dr.Öğr.Üyesi Atay AKDEVELİOĞLU, Ankara Üniversitesi

J.Yb.Dr.Bürke Uğur BAŞARANEL, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

YAYIN KOORDİNATÖRÜ / PUBLICATION COORDINATOR

Hatice VAROL

 

Her hakkı saklıdır. Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi – TRAD yılda iki defa yayımlanan; bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak hazırlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, yayımladığı çalışmaların, etik ve bilimsel standartlara uygun olması ve mali/ticari kaygı taşımaması şartlarına dikkat etmektedir. Yayımlanan eserlerdeki görüş ve düşünceler yazarların kendi kişisel görüşleri ve düşünceleri olup, hiçbir şekilde Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneğinin görüşlerini ifade etmez. Dergide yayımlanan makaleler, TRAD’a referans verilerek akademik maksatlarla kullanılabilir. TRAD’a gönderilen makaleler iade edilmez. TRAD açık erişimli olup yayımlanan eserlerin tam metinlerine erişim ücretsizdir. TRAD’da yayımlanan eserlerin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

YAZIŞMA VE HABERLEŞME ADRESİ

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği (TERAM)

Beytepe Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı 5387. Cadde No:15A D:58

06800 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 441 11 50

www.teram.org

e-posta: editortrad@teram.org

traddergi@teram.org

info@teram.org