• Communitate valemus...
  • Telefon: +90 312 441 11 50

Amaç ve Kapsam

Amaç

Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi (TRAD);

a. Terörizm ve radikalleşme konularında akademik bilgi düzeyini artırmayı,

b. Bu kavramlarla ilgili dünyadaki yeni gelişmeleri bilim camiasına ve kamuoyuna aktarmayı,

c. Türkiye’de terörizm ve radikalleşme olgularına özgün kavramlar geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve buna yönelik akademik çalışmalar için platform oluşturmayı,

ç. Başta Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri olmak üzere; terör örgütleri, terörizm, terörizmle mücadele, radikalleşme ve radikalleşme ile mücadele ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası güvenlikle ilgili konularda teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemeler yapmayı,

d. Türkiye’de, terörizm ve radikalleşme ile mücadele konusunda güvenilir bilgi üretmeyi,

e. Türkiye’nin terörizm ve radikalleşme ile mücadele kapsamında kazanmış olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi, bu konularda araştırma yapanlara ve uluslararası alana ulaştırabilmeyi,

f. Terör örgütleri, terörizm, terörizmle mücadele, radikalleşme, radikalleşme ile mücadele konularında araştırmalar yaparak, kamuoyunu bilgilendirebilmeyi,

g. Türkiye’de kendi alanındaki literatüre katkı sağlamayı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmeyi ve referans gösterilen bir dergi olmayı,

ğ. Terörizm ve radikalleşme alanlarındaki çalışmalara, ulusal hakemli akademik dergi uygulaması içinde yer vererek kaliteye ve yetkinliğe ulaşmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi (TRAD), Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği (TERAM) tarafından, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

TRAD kapsam bakımından; terörizm, terörizmle mücadele, radikalleşme, radikalleşme ile mücadele, şiddete varan aşırıcılık, ulusal güvenlik, uluslararası güvenlik, uluslararası terörizm, bölgesel ve yerel çatışmalar, terörizmle mücadelede istihbarat çalışmaları ve ayrıca bahsedilen alanlar çerçevesinde hukuk, psikoloji, antropoloji, tarih, ekonomi gibi alanlarındaki makaleleri değerlendirmeye almaktadır. Bu çerçevede dergimiz, sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. Türkçe ve İngilizce makaleler yayın için kabul edilmektedir.